Microsoft Software Microsoft Access 2021
Microsoft Access 2021
1 200 SEK 1 700 SEK
Save: 29%
För 1 enhet Livstidslicens Digital nedladdning direkt Uppdatera, ta bort eller länka om dina länkade tabeller Livstidssupport utan extra kostnad Microsoft Access låter dig enkelt skapa dina egna databasappar i format som passar ditt företag bäst. Men nya Microsoft Access 2021 är bättre, med förbättrade funktioner. Med Microsoft Access 2021 bygger och delar du en databas på några sekunder. Allt du behöver göra är att tillhandahålla informationen och låta Access göra resten. Detta gör det enkelt för dig eller ditt team att skapa och strukturera din företagsdata. Du kan också använda rapporter och frågor för att placera dina data i det format du vill ha, så att dina appar alltid ser bra ut. Om du uppgraderar till Microsoft Access 2021 från Access 2019 har du fortfarande alla dina Access 2019-funktioner, men du kommer också att märka några nya! Microsoft Access 2021-funktioner  De nya och ändrade funktionerna i Access 2021 i avancerade Office 2021 och Office LTSC 2021 är: Uppdatera, ta bort eller länka om dina länkade tabeller Access 2021-databasen innehåller en länkad tabellhanterare. Detta ger en central plats för att visa och hantera alla länkade tabeller/datakällor. Om du då och då kan behöva redigera, uppdatera, länka om, ta bort eller hitta länkade tabeller, kommer denna uppdaterade funktion att göra ditt arbete enkelt. Ändringar av datakällans plats, tabellschema eller tabellnamn borde inte vara besvärande längre. Den nya datatypen Access Date/Time Extended har bättre precision Microsoft har tillämpat SQL (Structured Query Language) för att implementera datatypen DateTime2 i Access för att förbättra syntaxkompatibiliteten med SQL. Detta kommer att förbättra noggrannheten och detaljnivån i datum- och tidsposter. Datumintervall borde inte vara ett problem eftersom DateTime2-datatypen inkluderar ett större datumintervall (0001-01-01 till 9999-12-31) med högre specificerad tidsprecision (nanosekunder, snarare än sekunder). Håll koll på dina Access-databasobjekt Nu kan du tydligt se din öppna/aktiva flik, enkelt dra/ordna om flikar och stänga dina databasobjekt med bara ett klick. Tabeller, rapporter, formulär och frågor visas som standard på dina Access-flikar. Du kan fortfarande visa objekt i överlappande fönster. Stöd för mörkt tema Access stöder nu mörkgrå och svarta teman. Detta är perfekt för dem som föredrar en mjukare bild av högkontrastbilder. Lägg till tabeller med färre klick Använd den nya funktionen som heter åtgärdsfönstret Lägg till tabeller, som förblir öppet medan du arbetar, för att lägga till tabeller i frågor och relationer. SQL View-förbättringar Använd Microsofts dialogruta Sök och ersätt i Access SQL View för att söka efter och ersätta text i en SQL-sats. Detta är särskilt användbart för långa uttalanden. Frågedesignerförbättringar  Microsoft har lagt till nya tidsbesparande alternativ för Access-tabellobjekt. I Query Design View, högerklicka för att välja Öppna, Design View eller Size to Fit. Bättre vy nu. Förbättringar av relationsfönster  Du kan nu snabbt justera tabellstorleken för att avslöja ytterligare fält och relationer, välja en delmängd av tabeller och relationer och rulla horisontellt och vertikalt med hjälp av musens rullningshjul. Systemkrav för Microsoft Access 2021  Operativsystem  Windows 10, Windows 11, Windows 10 LTSC 2019, Windows 10 LTSC 2021, Windows Server 2019 eller Windows Server 2022. Processor 1,6 GHz, 2-kärnig processor Minne 4 GB (64 bitar), 2 GB (32 bitar) RAM Hårddiskutrymme 4 GB tillgängligt diskutrymme Skärm 1024 x 768 upplösning Grafik DirectX 10 grafikkort för grafikhårdvaruacceleration för PC Ytterligare systemkrav Internetåtkomst, Microsoft-konto 
Microsoft Software Microsoft Access 2019 for PC
Microsoft Access 2019 för PC
1 000 SEK
1 PC/1 användare Engångsnedladdning Livstidslicens 24/7/365 kundsupport Kommersiellt och personligt bruk Microsoft Access är ett databashanteringssystem utvecklat av Microsoft. Det är en del av Microsoft Office-svitens avancerade utgåvor, som Professional och Enterprise. Men du kan köpa den som en fristående applikation också. Där kalkylprogram som Excel misslyckas, lyckas Access. Kraftfulla funktioner och ett lättanvänt visuellt gränssnitt gör att appen höjer sig över konkurrenterna. Dess mjukvaruutvecklingsverktyg ger dig möjligheten att hantera och analysera stora mängder information med lätthet. Du kan också hantera relaterad data enklare än någonsin tidigare. Access är bra att använda när du behöver funktioner som andra kalkylbladsapplikationer saknar. Dra nytta av Access 2019 och gör ditt arbete enklare. Varför köpa Microsoft Access 2019? Du bör definitivt köpa Access om du arbetar med stora mängder data. Det kan vara svårt med stora databaser att hålla reda på och hantera infälld information. Set-in-stone-data kan vara ett antal saker. De vanligaste uppgifterna är poster som innehåller namn, kontakter och adresser. Det är information som du inte kommer att ändra senare i ett projekt. Sluta använda programvara som lagrar felaktiga data, dubbletter av värden, saknade eller inkonsekventa data. Bristande kontroll över din information kan leda till många problem. Dessa enkla misstag kan kosta dig mycket tid och pengar. I kärnan har Access liknande möjligheter som kalkylbladsapplikationer. Men du kan skapa mycket bättre diagram och andra visuella representationer av dina data. Gå längre än med kraftfulla funktioner för historisk trend, aggregering och frågefiltrering. Utöver det hela erbjuder Access ett säkert och säkert sätt att lagra all din information i sin databas. Du har möjlighet att kryptera och lösenordsskydda dina filer. Kryptering är ett av de säkraste sätten att hantera och behålla data på din dator. Även om någon kan få åtkomst kommer krypteringen att skydda din information. Att förlita sig på Access-databasen är det säkraste sättet att se och hantera din information. Det standardiserade formatet låter dig ta en bättre titt på dina datainsikter, vilket hjälper dig att fatta bättre beslut, rapporter och analyser. Microsoft Access 2019-funktioner Nya diagram för visuell påverkan Visualisering är nästan lika viktig som din data i sig. Access 2019 ger dig möjligheten att få en visuell bild av din data och förstå den bättre. Detta är möjligt genom att använda de nya diagrammen som lagts till i den här utgåvan. Dessa diagram låter dig skapa en visuell representation av dina data, oavsett storlek. Analysera allt från försäljning, webbplatsprestanda, kundservice, kampanjresultat och mycket mer. De nya diagramalternativen säkerställer att du får den tydligaste bilden av dina data. Förtydliga och tillhandahåll rätt arbetsyta till din publik, oavsett vilken typ av information du arbetar med. Jämför ett eller flera värden i dina datamängder, bryt ner och visa hur enskilda delar utgör hela bilden. Diagram låter dig förstå extremvärden och intervallet för dina värden. Lär känna din datamängd och hjälp dig själv att analysera saker bättre. Här är några av diagrammen som är tillgängliga i Access 2019: Kolumndiagram Ett kolumndiagram visar en jämförelse mellan olika saker, eller för att visa en jämförelse av saker över tid. Du kan använda det här formatet för att fastställa information såsom intäkter eller antalet kunder. Kolumndiagram visar dina kategorier längs en horisontell axel och dina värden på en vertikal axel. Access stöder tre typer av kolumndiagram, som alla fyller olika uppgifter. Du kan använda klustrade kolumndiagram, staplade kolumndiagram och 100 % staplade kolumndiagram. Linjediagram Ett linjediagram visar trender eller framsteg över tid. Använd den för att visa många alternativa kategorier av information. Du bör använda den när du kartlägger en kontinuerlig datamängd. I ett linjediagram är kategorier fördelade på den horisontella axeln och värden fördelade på den vertikala axeln. Access stöder tre typer av linjediagram som är linje, staplad linje och 100 % staplad linje. Stapeldiagram Ett stapeldiagram är i huvudsak ett horisontellt kolumndiagram. Inkludera den i din fil för att undvika skräp. Det är en bra lösning om en dataetikett är för lång, eller om du har över tio saker att jämföra. Du kan använda den här typen av diagramvisning för att visa negativa tal också. I ett stapeldiagram organiseras kategorier på den vertikala axeln och värden på den horisontella axeln. Stapeldiagram omvänder den traditionella placeringen av axel- och värdedimensionerna. Access stöder tre typer av stapeldiagram: klustrad stapel, staplad stapel och 100 % staplad stapel. Övriga diagram Exempel på ett kombinationsdiagram som består av ett linjediagram och ett kolumndiagram Utöver de ovan nämnda diagrammen har du även tillgång till cirkeldiagram och kombinationsdiagram. Använd vart och ett av dessa diagram för olika typer av datamängder. Vad du än behöver för att visa visuellt kommer du att kunna göra det effektivt. Skapa en tilltalande grafik som visar all information du har i ett och samma diagram. Kraftfull databas Att använda en databas kan vara otroligt användbart när du behöver lagra nyckelinformation på ett ställe. Att bara behålla en version av en enhet gör det mindre sannolikt att fel uppstår. Access eliminerar nästan alla inkonsekvenser som duplicering av eller allmänna fel i värden. Å andra sidan låter kalkylprogram dig skapa dessa fel. Felstavningen eller förkortningsposterna kan leda till missöden om programvaran inte känner igen problemen. Att skapa en rapport i Access hjälper dig att upprätthålla en korrekt bild av dina data. Bespara dig själv och ditt team från en enorm mängd arbete och stress. Förändringar i Access sker omedelbart, vilket gör att ditt arbete kan hålla sig flytande. Säg adjö till att ändra varje förekomst av en databit manuellt. Du behöver bara redigera informationen i själva databasen. Access kommer att upptäcka enheten och tillämpa ändringarna varhelst ditt värde visas. dBASE-stöd Microsoft har återfört stöd för dBASE-filer (.dbf-tillägg) till Access. Detta innebär att import och länkning till data lagrad i dBASE-filer återigen är möjlig. Du har också möjlighet att exportera data till dBASE-filer. Stöd för stort antal (stora) "Large Number" är en typ av data som lagrar ett icke-monetärt, numeriskt värde. Den är kompatibel med ODBCs datatyp som kallas datatypen "SQL_BIGINT". Den används för att beräkna och hantera stora tal bättre och snabbare. I Access 2019 kan du välja Large Number som datatyp för dina fält. Du har även stöd för att importera och länka motsvarande datatyper. Du kan till exempel importera eller länka datatypen "bigint" som finns i SQL Server. Sortering av fastighetsblad Har du problem med att hitta en specifik fastighet du vill ha på ditt fastighetsblad? Sortering på formulär och rapporter är nu tillgänglig för att hjälpa dig med det. Formulär och rapporter innehåller ofta en stor mängd data spridda över olika flikar. Det kan bli ganska krångligt att hitta en specifik sak du letar efter. Se till att du kommer ihåg namnet på fastigheten du söker efter. Att sortera listan med det nya verktyget gör det enkelt att hitta vad som helst så länge du vet namnet på det. Utan att sortera aktivt kommer du att se en lista över dina egenskaper i ordningsföljd. När din data väl har sorterats kommer listan att se mycket renare ut. Mer tillgänglig än någonsin tidigare Du kan hitta en Tillgänglighetskontroll med ett klick i Access 2019. Detta hjälper dig att lösa tillgänglighetsproblem. Se till att din fil är lätt att läsa och redigera för människor, även om de har ett funktionshinder. Tillämpa de föreslagna ändringarna i ditt dokument med ett enda klick efter granskning. Detta enda klick kan vara till stor hjälp för dem som behöver det. Windows berättare har också sett några förändringar som hjälper till att göra programvaran mer tillgänglig. Några av dessa är följande: • Berättaren kan känna igen och läsa statusen för uppslagsfält såväl som kombinationsrutor, både expanderade och komprimerade. • Menypilikonen för filter kan nu kännas igen och läsas av berättaren. • Berättaren har nu lättare att läsa upp kolumnnamnen som visas i tabell-, fråge- och formulärdatablad. Fler tillgänglighetsförändringar inkluderar förbättringar när du använder Windows högkontrastläge och några allmänna ändringar av hur Access hanterar grundläggande funktioner som att skapa nya tabeller och titta igenom alla avsnitt i popup-formulär. Systemkrav Processor: 1,6 gigahertz (GHz) eller snabbare, 2-kärnig Minne: 4 GB RAM; 2 GB RAM (32-bitars) Minsta hårddisk: 4,0 GB tillgängligt diskutrymme Skärm: 1280 x 768 skärmupplösning Grafik: Hårdvaruacceleration för grafik kräver DirectX 9 eller senare, med WDDM 2.0 eller högre för Windows 10 (eller WDDM 1.3 eller högre för Windows 10 Fall Creators Update) 42t1.OS: Windows 10, Windows Server 2019
Microsoft Software Microsoft Access 2019 Open Academic
Microsoft Access 2019 Open Academic
590 SEK 1 000 SEK
Save: 41%
Produktinformation: Digital leverans / 5 - 7 arbetsdagar beräknad leveranstid Körs på Windows 1 Installation Licensierad för personligt bruk Open Academic Licensing Vad är Microsoft Access 2019? Microsoft Access är ett databashanteringssystem utvecklat av Microsoft. Det är en del av Microsoft Office-svitens avancerade utgåvor, som Professional och Enterprise. Men du kan köpa den som en fristående applikation också. Där kalkylprogram som Excel misslyckas, lyckas Access. Kraftfulla funktioner och ett lättanvänt visuellt gränssnitt gör att appen höjer sig över konkurrenterna. Dess mjukvaruutvecklingsverktyg ger dig möjligheten att hantera och analysera stora mängder information med lätthet. Du kan också hantera relaterad data enklare än någonsin tidigare. Access är bra att använda när du behöver funktioner som andra kalkylbladsapplikationer saknar. Dra nytta av Access 2019 och gör ditt arbete enklare. Vad är en Open Academic-licens? Microsoft erbjuder en öppen licens för akademiska institutioner. Detta är ett smart val och bra valuta för priset. Skapat med mindre utbildningsinstitutioner i åtanke, detta licensavtal är lika flexibelt som det är prisvärt. Med en Open Academic-licens kan du spara pengar jämfört med Microsoft-mjukvara i detaljhandeln, men behålla fördelarna med ett volymbaserat licensavtal. Utnyttja de möjligheter som Microsofts Open Academic-licens erbjuder. Det är lätt att förstå och administrera, samtidigt som det möter din institutions behov. Det transparenta licensprogrammet gör att du enkelt kan se din köphistorik, utan att lämna något utrymme för tvivel om vilka licenser du äger. Du kan läsa mer om Microsoft Open Academic-licensen genom att ladda ner denna PDF-fil. Detaljer inkluderar en akademisk volymlicensöversikt, lista över funktioner och fördelar samt en genomgående förklaring av licensvillkoren. Varför köpa Microsoft Access 2019 Open Academic? Du bör definitivt köpa Access om du arbetar med stora datamängder. Det kan vara svårt med stora databaser att hålla reda på och hantera infälld information. Set-in-stone data kan vara ett antal saker. De vanligaste dataposterna som innehåller namn, kontakter och adresser. Det är information som du inte kommer att ändra senare i ett projekt. Sluta använda programvara som lagrar felaktiga data, dubbletter av värden, saknade eller inkonsekventa data. Bristande kontroll över din information kan leda till många problem. Dessa enkla misstag kan kosta dig mycket tid och pengar. I kärnan har Access liknande möjligheter som kalkylbladsapplikationer. Men du kan skapa mycket bättre diagram och andra visuella representationer av dina data. Gå längre än med kraftfulla funktioner för historisk trend, aggregering och frågefiltrering. Outöver det hela erbjuder Access ett säkert och säkert sätt att lagra all din information i sin databas. Du har möjlighet att kryptera och lösenordsskydda dina filer. Kryptering är ett av de säkraste sätten att hantera och behålla data på din dator. Även om någon kan få åtkomst kommer krypteringen att skydda din information. Att förlita sig på Access-databasen är det säkraste sättet att se och hantera din information. Det standardiserade formatet låter dig ta en bättre titt på dina datainsikter, vilket hjälper dig att fatta bättre beslut, rapporter och analyser. Funktioner Kraftfull databas Att använda en databas kan vara otroligt användbart när du behöver lagra nyckelinformation på ett ställe. Att bara behålla en version av en enhet gör det mindre sannolikt att fel uppstår. Access eliminerar nästan alla inkonsekvenser som duplicering av eller allmänna fel i värden. Å andra sidan låter kalkylprogram dig skapa dessa fel. Felstavningen eller förkortningsposterna kan leda till missöden om programvaran inte känner igen problemen. Detta är något som ofta ses även i Excel. Att skapa en rapport i Access hjälper dig att upprätthålla en korrekt bild av dina data. Bespara dig själv och ditt team från en enorm mängd arbete och stress. Förändringar i Access sker omedelbart, vilket gör att ditt arbete kan hålla sig flytande. Säg adjö till att ändra varje förekomst av en databit manuellt. Du behöver bara redigera informationen i själva databasen. Access kommer att upptäcka enheten och tillämpa ändringarna varhelst ditt värde visas. Nya diagram för visuell påverkan Visualisering är nästan lika viktig som din data i sig. Access 2019 ger dig möjligheten att få en visuell bild av din data och förstå den bättre. Detta är möjligt genom att använda de nya diagrammen som lagts till i den här utgåvan. Dessa diagram låter dig skapa en visuell representation av dina data, oavsett storlek. Analysera allt från försäljning, webbplatsprestanda, kundservice, kampanjresultat och mycket mer. De nya diagramalternativen säkerställer att du får den tydligaste överblicken över dina data. Förtydliga och tillhandahåll rätt arbetsyta till din publik, oavsett vilken typ av information du arbetar med. Jämför ett eller flera värden i dina datamängder, bryt ner och visa hur enskilda delar utgör hela bilden. Diagram låter dig förstå extremvärden och intervallet för dina värden. Lär känna din datamängd och hjälp dig själv att analysera saker bättre. Här är några av diagrammen som är tillgängliga i Access 2019: Kolumndiagram Ett kolumndiagram visar en jämförelse mellan olika saker, eller för att visa en jämförelse av saker över tid. Du kan använda det här formatet för att fastställa information såsom intäkter eller antalet kunder. Kolumndiagram visar dina kategorier längs en horisontell axel och dina värden på en vertikal axel. Access stöder tre typer av kolumndiagram, som alla fyller olika uppgifter. Du kan använda klustrade kolumndiagram, staplade kolumndiagram och 100 % staplade kolumndiagram. Stapeldiagram Ett stapeldiagram är i huvudsak ett horisontellt kolumndiagram. Inkludera den i din fil för att undvika skräp. Det är en bra lösning om en dataetikett är för lång, eller om du har över tio saker att jämföra. Du kan använda den här typen av diagramvisning för att visa negativa tal också. I ett stapeldiagram organiseras kategorier på den vertikala axeln och värden organiseras på den horisontella axeln. Stapeldiagram omvänder den traditionella placeringen av axel- och värdedimensionerna. Access stöder tre typer av stapeldiagram: klustrad stapel, staplad stapel och 100 % staplad stapel. Linjediagram Ett linjediagram visar trender eller framsteg över tid. Använd den för att visa många alternativa kategorier av information. Du bör använda den när du kartlägger en kontinuerlig datamängd. I ett linjediagram är kategorier fördelade på den horisontella axeln och värden fördelade på den vertikala axeln. Access stöder tre typer av linjediagram, som är linjediagram, staplade linjediagram och 100 % staplade linjediagram. Andra diagram Utöver de ovan nämnda diagrammen har du även tillgång till cirkeldiagram och kombinationsdiagram. Använd vart och ett av dessa diagram för olika typer av datamängder. Vad du än behöver för att visa visuellt kommer du att kunna göra det effektivt.Skapa en tilltalande grafik som visar all information du har i ett och samma diagram. Sortering av fastighetsblad Har du problem med att hitta en specifik fastighet du vill ha på ditt fastighetsblad? Sortering på formulär och rapporter är nu tillgänglig för att hjälpa dig med det. Formulär och rapporter innehåller ofta en stor mängd data spridda över olika flikar. Det kan bli ganska jobbigt att hitta en specifik sak du letar efter. Se till att du kommer ihåg namnet på fastigheten du söker efter. Att sortera listan med det nya verktyget gör det enkelt att hitta vad som helst så länge du vet namnet på det. Utan att sortera aktivt kommer du att se en lista över dina egenskaper i ordningsföljd. När din data väl har sorterats kommer listan att se mycket renare ut. Stöd för stort antal (stora) "Large Number" är en typ av data som lagrar ett icke-monetärt, numeriskt värde. Den är kompatibel med ODBCs datatyp som kallas datatypen "SQL_BIGINT". Den används för att beräkna och hantera stora siffror bättre och snabbare. I Access 2019 kan du välja Large Number som datatyp för dina fält. Du har även stöd för att importera och länka motsvarande datatyper. Till exempel kan du importera eller länka datatypen "bigint" som finns i SQL Server. dBASE-stöd Microsoft har återfört stöd för dBASE-filer (.dbf-tillägg) till Access. Detta innebär att import och länkning till data lagrad i dBASE-filer återigen är möjlig. Du har också möjlighet att exportera data till dBASE-filer. Systemkrav Processor: 1,6 gigahertz (GHz) eller snabbare, 2-kärnig Minne: 4 GB RAM; 2 GB RAM (32-bitars) Hårddisk: 4,0 GB tillgängligt diskutrymme Skärm: 1280 x 768 skärmupplösning Grafik:  DirectX 9 eller senare, med WDDM 2.0 eller högre för Windows 10 (eller WDDM 1.3 eller högre för Windows 10 Fall Creators Update). Operativsystem: Windows 10 eller senare, Windows Server 2019 eller senare
Microsoft Software Microsoft Access 2016
Microsoft Access 2016
800 SEK 1 200 SEK
Save: 33%
1 PC/1 person Engångsnedladdning Livstidslicens 24/7/365 kundsupport Kommersiellt och personligt bruk Träffa det senaste inom databashantering Microsoft Access 2016 är det ultimata databashanteringssystemet. Access 2016 för vidare de innovativa element som introducerats i de två tidigare versionerna och har alla nödvändiga funktioner och förbättringar för att bli en central del av ditt mjukvaruutvecklingsarbete, även om du inte är programmerare. Med mindre förbättringar av det övergripande utseendet, många nya tillägg som erbjuder extra tillgänglighet och stöd, och ett fortsatt fokus på appskapande, polerar Microsofts signaturdatabasprogram din upplevelse till perfektion och gör ditt arbete mer effektivt och njutbart. Även med den fristående, en-PC-installationen av Access 2016 får du en mängd fördelar som tillåter fantastiska delnings- och uppladdningsfunktioner. Låt oss gå in på funktionerna i denna anmärkningsvärda databasapplikation. Inte rätt Microsoft Access-produkt du letade efter? Kolla in vårt urval av ytterligare Microsoft Access-appar idag. • Hantera alla dina datakällor med en Linked Table Manager med Access 2016. • Använd Connector-biblioteket för att integrera scenarier över nya datakällor för att generera aggregerade insikter och bilder. • Skapa applikationer som är skräddarsydda för din verksamhet och gör snabbt ändringar i din app för att möta förändrade organisationskrav. • Lagra dina åtkomstdata i molndatabaser. Det är mer säkert och du kan dela din ansökan med dina kollegor. Systemkrav Dator och processor:1 GHz eller snabbare x86-bitars eller x64-bitars processor med SSE2-instruktionsuppsättning Minne: 2 GB RAM Hårddisk: 3 GB tillgängligt diskutrymme Skärm: PC: 1024 x 768 skärmupplösning. Webbappar kräver samma lägsta upplösning som operativsystemet de körs på. Grafik: Hårdvaruacceleration för grafik kräver ett DirectX 10-grafikkort. Operativsystem: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012. Webbläsare: Den aktuella versionen av Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Chrome eller Firefox. Få mer information. .NET-version: .NET 3.5 krävs. Vissa funktioner kan kräva att .NET 4.0, 4.5 eller 4.6 CLR också installeras.
Microsoft Software Microsoft Access 2016 Open License
Microsoft Access 2016 Open License
1 600 SEK
Engångsnedladdning Livstidslicens 24/7/365 kundsupport Kommersiellt och personligt bruk Microsoft Access 2016 Open License Microsoft Access 2016 Open License-programmet är en anpassningsbar plattform som erbjuder stora prisfördelar för volymköp. Öppna program ger ett enkelt men ändå kostnadseffektivt sätt att skaffa den senaste Microsoft-tekniken. Microsoft Access 2016 Open License-program ger dig möjligheten att lägga till köp av onlinetjänster till ditt avtal så att du senare kan överföra dina tidigare tjänster till molnet i din egen takt genom ditt befintliga kontrakt. En stor uppgradering Office 2016 är verkligen en betydande uppgradering från sina föregångare, men överraskande nog inte på det sätt som du först förväntade dig att det skulle vara. Precis som Windows 10-utgåvan binder samman bärbara datorer, stationära datorer, telefoner och dina surfplattor, samtidigt som den lägger till ett lager av intelligens i den övergripande programvaran, vill Office 2016-utgåvan koppla ihop dig och dina lagkamrater med hjälp av ett mycket smart och kapabelt system för att hjälpa dig på vägen. Låt oss inse det, i dagens onlinevärld är de som kan samarbeta i realtid de som säkerligen kommer att slå konkurrenterna, och detta är kanske en av kännetecknen för Office 2016-versionen. Att samarbeta har aldrig varit enklare och mer effektivt än med denna programvara. Öppet värde Microsoft Access 2016 Open License är det rekommenderade programmet för såväl små som medelstora organisationer som har fem eller fler stationära datorer eller datorer som vill förenkla licenshantering, tillsammans med hantering av programvarukostnader, samt ha bättre kontroll över sina investering. Microsoft Access 2016 Open License inkluderar även Software Assurance, som ger tillgång till en mängd fördelar som: träning distributionsplanering programvaruuppgraderingar produktsupport Microsoft Access 2016 Open License Prenumeration Open Value Prenumeration ger en av de lägsta förskottskostnaderna av alla Open-programalternativ. Alternativet Microsoft Access 2016 Open License ger din organisation rättigheter att köra programvaran i hela organisationen men endast under avtalets löptid med Microsoft. Hantera alla dina datakällor med en Linked Table Manager med Access 2016. Använd Connector-biblioteket för att integrera scenarier över nya datakällor för att generera aggregerade insikter och bilder. Skapa applikationer som är skräddarsydda för din verksamhet och gör snabbt ändringar i din app för att möta förändrade organisationskrav. Lagra dina åtkomstdata i molndatabaser. Det är mer säkert, och du kan dela din ansökan med dina kollegor. Systemkrav Detta är minimikraven för att installera Microsoft Access 2016 Open License. Processor: 1 gigahertz (GHz) eller snabbare x86-bitars eller x64-bitars processor med SSE2-instruktionsuppsättning. Minne: 2 GB RAM. Hårddisk: 3,0 GB tillgängligt diskutrymme. Skärm: 1024 x 768 skärmupplösning. Grafik: Hårdvaruacceleration för grafik kräver ett DirectX 10-grafikkort. Operativsystem: Windows 8 eller senare (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8), Service Pack 1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 R2
Microsoft Software SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access
SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access
2 490 SEK
Stöder obegränsat antal användare / 1 enhet Digital leverans / 3-5 arbetsdagar beräknad leveranstid Körs på Windows 1 enhet Licensierad för hem- och kommersiellt bruk Microsoft SQL Server 2019 Standard sätter ribban för rika programmeringsmöjligheter, säkerhetsinnovationer och snabb prestanda. Den är särskilt lämplig för applikationer på mellannivå och datamarts. Här är översikten över SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access. SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access levererar grundläggande datahantering och business intelligence-databas för avdelningar och små organisationer för att köra sina applikationer och stöder vanliga utvecklingsverktyg för lokala och moln- möjliggör effektiv databashantering med minimala IT-resurser. SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access sätter ribban för rika programmeringsmöjligheter, säkerhetsinnovationer och snabb prestanda. Den är särskilt lämplig för applikationer på mellannivå och datamars. SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access ger dig branschledande prestanda, tillgänglighet och säkerhet på den plattform du väljer, inklusive Windows, Linux och Docker. Microsoft SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access låter dig bygga intelligenta applikationer med ditt föredragna språk och din miljö - lokalt och i molnet. Du kan använda C++, Python, HTML, JAVA, etc. Använd valfritt språk enligt dina önskemål. Med Microsoft SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access får du realtidsintelligens och levererar insikter genom moderna analytiska modeller och rapporter. Få även transformativa insikter för ditt företag med realtidsanalyser på upp till en miljon förutsägelser/sekund. Köp SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access från SoftwareBehåll och få rika programmeringsmöjligheter, säkerhetsinnovationer och snabb prestanda med Big Data Clusters för applikationer på mellannivå och datamarts. Uppgradera enkelt din SQL Server 2019 Standard till Enterprise Edition som arbetsbelastningsskala eller för uppdragskritiska arbetsbelastningar utan att behöva skriva om en applikation. Funktioner Här är funktionerna i SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access:  Intelligens över all din data med Big Data-kluster Dela upp datasilos: Få insikter från all din data genom att söka i hela din databas—SQL Server, Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, Teradata , HDFS och andra – utan att flytta eller replikera data. Hantera både strukturerad och ostrukturerad data: Bygg en delad datasjö genom att kombinera både strukturerad och ostrukturerad data i SQL Server och komma åt data med antingen T-SQL eller Spark. AI över all din data: Big Data Clusters tillhandahåller alla verktyg och system för att ta in, lagra och förbereda data för analys, samt för att träna, lagra och operationalisera modeller för maskininlärning. Val av språk och plattform  Kör SQL Server 2019 Standard var som helst: Använd SQL Server med Windows- och Linux-behållare, plus distribuera och hantera dina distributioner med Kubernetes. Branschledande prestanda, tillgänglighet och säkerhet #1 i prestanda: Få rekordprestanda på Windows och Linux.SQL Server leder konsekvent över TPC-E OLTP-arbetsbelastningen, TPC-H-datalagringsarbetsbelastningen och verkliga applikationsprestandabenchmarks. Intelligenta databasfunktioner: Uppgradera och modernisera din SQL Server-databas på plats, i molnet och vid kanten. Databaskompatibilitetscertifiering eliminerar risken för applikationsinkompatibilitet. Använd databasfunktioner i minnet som beständigt minnesstöd och minnesoptimerad tempdb för att förbättra prestandan för dina verksamhetskritiska arbetsbelastningar. Den mest säkrade dataplattformen Minst sårbara databasen: Få minsta möjliga sårbarheter och skydda data i vila och i rörelse med den minst sårbara databasen under de senaste nio åren i NIST-sårbarhetsdatabasen. Inbyggd säkerhet och efterlevnad: Använd inbyggda funktioner för dataklassificering, dataskydd och övervakning och varningar. SQL Server 2019-standarden övervakar, identifierar och ger varningar om misstänkt aktivitet – även identifierar och åtgärdar säkerhetsluckor och felkonfigurationer. Alltid krypterade dataenklaver: Kryptera känslig data och utför rika beräkningar på krypterad data, plus möjliggör anpassad dataåtkomst baserat på roll med komplex radfiltrering. End-to-end mobil BI Omvandla rådata till meningsfulla rapporter som kan levereras till vilken enhet som helst? till en femtedel av kostnaden för andra självbetjäningslösningar. Självbetjänings-BI på vilken enhet som helst: Utforska visuell data och upptäck snabbt mönster för att fatta bättre och snabbare beslut med Power BI Report Server, som ingår i din SQL Server Software Assurance-licens. Anslut all din data: Kombinera data från nästan vilken källa som helst med hjälp av det omfattande kontaktbiblioteket och nya transformationer i SSAS-tabellmodeller. Visuell datautforskning: Hitta svaren bakom data med visuell datautforskning och interaktiv analys av datasjödata med hjälp av SQL Server BI-verktyg. Oöverträffad hög tillgänglighet Maximal tillgänglighet: Få affärskritisk drifttid, snabb failover och förbättrad TCO med hjälp av replikor för molnkatastrofåterställning och alltid-på-tillgänglighetsgrupper. Accelererad databasåterställning: Förbättrar databastillgängligheten avsevärt genom att möjliggöra snabb och konsekvent databasåterställning oavsett antalet eller storleken på aktiva transaktioner. SQL-server på Azure Mycket skalbara molntjänster: Bygg mycket skalbara molntjänster på Azure och få en enhetlig SQL-plattform byggd på den branschledande prestandan hos SQL Server – för obegränsad skalbarhet, intelligent prestanda och inbyggd säkerhet. Migrera till Azure utan att designa om dina appar och förbättra prestandan för dina befintliga applikationer. Systemkrav Följande systemkrav (och minne och processor) gäller för SQL Server 2019 Standard - 1 Device Client Access: Hårddisk: 6 GB eller mer tillgängligt hårddiskutrymme. Diskutrymmeskraven varierar med de SQL Server-komponenter du installerar. Monitor: Super-VGA (800x600) eller högre upplösningsskärm Internet: Internetfunktioner kräver internetåtkomst (avgifter kan tillkomma) Minsta minne: Minsta för expressversioner är 512 MB.minsta minne som krävs för alla andra utgåvor är 1 GB Rekommenderat minne: rekommenderat minne för Express Editions är 1 GB. Alla andra utgåvor kräver minst 4 GB. Detta bör ökas när databasstorleken ökar för att säkerställa optimal prestanda. Processorhastighet: Minimum: x64 Processor: 1,4 GHz; Rekommenderas: 2,0 GHz eller snabbare Processortyp: x64 Processor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon med Intel EM64T-stöd, Intel Pentium IV med EM64T-stöd Operativsystem: Windows 10 TH1 1507 eller senare, Windows Server 2016 eller senare .NET Framework: Minsta operativsystem inkluderar minsta .NET Framework. Nätverksprogramvara: Operativsystem som stöds för SQL Server har inbyggd nätverksprogramvara. Namngivna och standardinstanser av en fristående installation stöder följande nätverksprotokoll: Delat minne, Namngivna rör och TCP/IP. Stöd för operativsystem: SQL Server 2019 Standard är kompatibel med följande Windows Server 2019-versioner Windows 10 (Home, Professional, Enterprise) Windows 10 IoT Enterprise Windows Server 2016 (Standard, Essential, DataCenter) Windows Server 2019 (Standard, Essential, DataCenter)
Microsoft Software Microsoft SQL Server 2022 - 1 Device Client Access License (CAL)
Microsoft SQL Server 2022 - 1 Device Client Access License (CAL)
1 970 SEK
Elevate your database management capabilities with the Microsoft SQL Server 2022 - 1 Device Client Access License (CAL). This CAL grants access to your SQL Server on a single device, enabling multiple users to utilize its powerful features on a shared device. Perfect for businesses with shared workstations, this licensing model simplifies management and maximizes your investment in SQL Server technology. With SQL Server 2022, you benefit from enhanced performance, robust security, and advanced analytics tools that help you gain actionable insights from your data. This license ensures that your device can fully leverage these capabilities, making it an essential addition to your IT infrastructure. Please note that this is a Client Access License and does not include the SQL Server 2022 software itself. You must purchase the SQL Server 2022 software separately to utilize this license. Visit the SoftwareKeep SQL Server collection for competitive prices and excellent service. Features The Microsoft SQL Server 2022 - 1 Device CAL is designed to allow a single device to connect to your SQL Server, facilitating efficient data access and management. This license is ideal for environments where multiple users share one device, ensuring they can all benefit from the powerful features of SQL Server 2022. With this CAL, you can streamline your work processes, making you more productive and efficient: Single Device Access: Enables one device to access the SQL Server, allowing multiple users on that device to utilize the server's features. Streamlined Licensing: Simplifies license management by providing access through a shared device rather than individual user licenses. Enhanced Data Security: This feature leverages SQL Server 2022's robust security features to protect sensitive data accessed through the licensed device. With this CAL, you can rest assured that your data is secure, giving you peace of mind in your database management. Advanced Analytics Tools: Allows the device to utilize SQL Server's integrated AI and analytics capabilities, turning data into actionable insights. Scalable Solution: Supports your growing business needs with a scalable and efficient licensing model. This CAL ensures that your device can tap into the full potential of SQL Server 2022, providing an efficient and secure way to manage data and gain insights. Ideal for shared workstations, it offers a cost-effective and streamlined approach to leveraging SQL Server's powerful features across your organization. System Requirements This is a Client Access License (CAL) for Microsoft SQL Server 2022. It is not the actual SQL Server software. The following system requirements pertain to the SQL Server 2022 software, which must be installed and configured separately. Processor: 64-bit processor with at least 1.4 GHz speed RAM: At least 2 GB Hard Disk Space: At least 6 GB of available disk space Operating System: Windows Server 2022, Windows Server 2019, or Windows Server 2016. It can also run on Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, or Ubuntu. Note that these requirements may vary depending on the workload and usage patterns. Reviewing the official documentation for your SQL Server 2022 installation is recommended to ensure that your system meets the minimum requirements.
Microsoft Software Microsoft SQL Server 2022 - 1 User Client Access License (CAL)
Microsoft SQL Server 2022 - 1 User Client Access License (CAL)
1 700 SEK
Experience the cutting-edge capabilities of Microsoft SQL Server 2022 with our 1 User Client Access License (CAL). This powerful license allows you to access the full suite of advanced database management tools, ensuring your data is managed precisely and securely. With enhanced performance features, seamless integration, and robust data analytics, SQL Server 2022 is designed to handle the demands of modern businesses. The 1 User CAL ensures that your team member can fully leverage the server's capabilities, integrating effortlessly with existing systems. Whether upgrading from a previous version or implementing SQL Server for the first time, expect smooth transitions and reduced downtime, all while maintaining high performance and reliability. By purchasing the Microsoft SQL Server 2022 - 1 User CAL, your organization ensures that individual users have the proper licensing to access and utilize the SQL Server, supporting both operational needs and compliance requirements. Features This User Client Access License (CAL) for Microsoft SQL Server 2022 is perfect for providing a single user with dedicated access to robust database management tools. Ideal for businesses looking to allocate resources efficiently, this CAL ensures that one team member can leverage the full capabilities of SQL Server 2022, optimizing performance and security for your operations. With this CAL, you can streamline your work processes, making you more productive and efficient: Single User Access: Enables one user to access the SQL Server, allowing full access to utilize the server's features. Cost-Effective Licensing: Ideal for businesses needing to grant access to a single user, offering a more affordable option compared to multiple-user licenses. Enhanced Data Security: This feature leverages SQL Server 2022's robust security features to protect sensitive data accessed by the licensed user. With this CAL, you can rest assured that your data is secure, giving you peace of mind in your database management. Advanced Analytics Tools: Allows the user to utilize SQL Server's integrated AI and analytics capabilities, turning data into actionable insights. Scalable Solution: Supports your growing business needs with a scalable and efficient licensing model. This 1 User CAL for Microsoft SQL Server 2022 is the perfect solution for businesses looking to provide a single team member with dedicated access to powerful database management tools, ensuring efficient, secure, and scalable data handling. System Requirements This is a Client Access License (CAL) for Microsoft SQL Server 2022. It is not the actual SQL Server software. The following system requirements pertain to the SQL Server 2022 software, which must be installed and configured separately. Processor: 64-bit processor with at least 1.4 GHz speed RAM: At least 2 GB Hard Disk Space: At least 6 GB of available disk space Operating System: Windows Server 2022, Windows Server 2019, or Windows Server 2016. It can also run on Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, or Ubuntu. Note that these requirements may vary depending on the workload and usage patterns. It's recommended that you review the official documentation for your SQL Server 2022 installation to ensure that your system meets the minimum requirements.